Inspirace Národa

pro Maximuscle (Součástí GSK)

Projekt Lean byl kreativní sociálně mediální kampaní navržený tak, aby průměrný člověk dosáhnul svého cíle-pomocí tvrdé práce a obětavosti.

Vzorec:

Ve Zkratce

Lidé se domnívají, že protein je jen pro kulturisty a profesionální sportovce; Maximuscle nás požádal, abychom dodali kreativní kampaň, která by vyvrátila tento mýtus.

Ale jak?

Naše Řešení

K překonání tohoto problému, jsme vytvořili projekt „Lean“, jehož cílem bylo ukázat, že protein, jako doplněk, je vhodný pro každého. Kampaň byla zaměřená na vzdělávání a inspiraci kohokoli k výkonu, ke zlepšení jejich výživy, zatímco měla za úkol zvýšit povědomí o produktu mezi nové Maxinutrition zákazníky.

Projekt Lean byl navržen tak, aby průměrný člověk dosáhl svých fitness cílů pomocí rozsáhlých zdrojů i nástrojů, a byl zaměřen na úspěch tvrdé práce a obětavosti.

Naši redaktoři, on-line PR a týmy okolo sociálních médií tvrdě spolupracovaly na přípravě série tvůrčích a poutavých textů s kvalitním obsahem, které byly šířeny v celé řadě různých sociálních mediálních kanálů s cílem motivovat, vzdělávat a inspirovat stávající publikum a přilákat nové zákazníky. Kampaň zahrnovala kolekci motivačních plakátů, interaktivní fitness mapu pro fanoušky, aby byli schopni se dostat na jejich oblíbená cvičební místa, ale i chaty se sportovními hvězdami a odborníky na výživu.

Zajistili jsme také nové velvyslance značky ve formě Bena Herberta, editora FashionBeans, a populárního YouTube osobního trenéra The Lean Machines, kteří se zavázali k tříměsíční výzvě změnit svou kondici pomocí bílkovin a ke sdílení jejich průběhu prostřednictvím jejich sociálně mediálních kanálů.

Obchodní výsledky a efektivnost

Projekt Lean rozbil všechny své KPI. Docílil organického nárustu fanoušků na Facebooku a to přes 10.000, míra zapojení klientů Facebooku vzrostla prudce z 1% na 7%.

Získali jsme přes 5000 nových příznivců na Twitteru.

Prostřednictvím sociálních médií kampaň přinesla navýšení návštěvnosti webových stánek Maximuscle na 531%.

Projekt Lean dosáhl přes 2 milióny celkového publika, a to díky zajištění velvyslanců profilu značky.

Žijeme webem.
Připraveni na růst?

On-line chat Telefon: +44 (0)113 391 2929