Betingelser

Vi gør tingene ordentligt. Helt ned til den mindste detalje. Fuld. Stop.

Brugsbetingelser

Oplysningerne på denne hjemmeside er til generel orientering. Oplysningerne er leveret af Stickyeyes og selvom vi forsøger at holde oplysningerne ajour og korrekte, giver vi ingen løfter eller garantier af nogen art, direkte eller stiltiende, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til hjemmesiden eller informationer, produkter, tjenester eller relateret grafisk indehold på hjemmesiden til noget formål. Eventuelle anvendelser af sådanne oplysninger er derfor strengt på eget ansvar.

Under ingen omstændigheder kan vi holdes ansvarlige for tab eller skader, herunder men ikke begrænset til, indirekte eller følgeskader eller eventuelle tab eller skade i forbindelse med brug af denne hjemmeside.

Tilgængelighed

Stickyeyes har forpligtet sig til at gøre oplysninger tilgængelige for alle, uanset browser valg eller brugerens handicap. Der gøres alt for at holde hjemmesiden oppe og køre uden problemer. Stickyeyes tager dog ikke ansvar for, og kan ikke holdes ansvarlig for, hvis hjemmesiden har vaeret midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

Ophavsret

Indholdet på denne hjemmeside, medmindre andet er angivet, tilhører Stickyeyes. Du må ikke kopiere, distribuere eller offentliggøre materiale fra denne hjemmeside. Enhver brug af ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende Stickyeyes kræver vores tilladelse.

links Politik

Links til andre websteder fra vores indebærer ikke godkendelse, og vil generelt kun bruges som reference og bekvemmelighed. Vi påtager os intet ansvar for indholdet eller reklamemateriale eller urigtighed tredjemands hjemmesider.

Se også vores privatliv og cookies politik.